Μετά την αναδιανομή των αρμοδιοτήτων και έχοντας γίνει δεκτή η παραίτηση του Μικέ Χαράλαμπου,την θέση του Γραμματέα την καλύπτει ο Κουκάς Κυριάκος έχοντας και την αρμοδιότητα των δημοσιών σχέσεων.

Την θέση του 5ου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα καλύψει το αναπληρωματικό μέλος Σπανός Ευάγγελος ως υπεύθυνος εκδρομικού.